La Nostra Terra és una associació cultural que va ser constituïda en Ontinyent el 16 de març de 1984 amb l'objectiu de defendre el patrimoni històric i artístic, cooperar de manera activa en la divulgació i el coneixement dels valors culturals, i d'informar i publicar continguts històrics, artístics i culturals d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida.

La Nostra Terra és una associació cultural sense ànim de lucre que te com a finalitats definides en els seus estatuts: defendre el patrimoni històric artístic, cultural, lingüístic, folklòric, etc.; cooperar de manera activa en la divulgació i millor coneixement d'aquests valors; i defendre i apostar per la preservació i posta en valor dels monuments històrics i artístics d'Ontinyent, dels seus carrers i barris típics, així com del seu patrimoni natural.

L'associació organitza conferencies, seminaris tècnics, exposicions, visites culturals i tot aquells actes que es presten en be de la preservació i difusió del patrimoni, centrant les seues activitats principalment en la ciutat d'Ontinyent, la Vall d'Albaida i en general en tot allò referent al patrimoni de la Comunitat Valenciana.