Per tal de pertanyer a l'Associcació s'haurà de remetre un bulletí al President complimentant una sèrie de dades i fer front a una quota anual.