Qui som

La Nostra Terra desenvolupa les seues activitats des de l’any 1984. Actualment està registrada oficialment com a organització cultural sota la Llei d’Associacions de 24 de desembre de 1964 i per la Llei Orgànica 1/2002 de 26 de març, i a l’empara de l’art. 22 de la Constitució, des de l’any 2004.

La Nostra Terra s’organitza i funciona a partir d’uns Estatuts que regulen la naturalesa de l’associació. Aquestos Estatuts van ser redactats el dia 16 de març de 1984 i ratificats de forma adaptada a la Llei Orgànica d’Associacions 1/2002, el 30 de gener de 2004 en l’Assemblea General de l’associació.

Estatuts de 1984

Estatuts de 2004

L’Associació és administrada per un President, una Junta Directiva i l’Assamblea General conformada per tots els socis i sòcies.

Composició de la Junta Directiva

Per tal de pertànyer a l’Associació s’haurà de remetre al President un butlletí, complimentar una sèrie de dades i fer el pagament d’una quota anual.

Butlletí d’inscripció